หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่จั๊วะ   ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) พ.ศ. 2562   22 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด   22 พ.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่คำมี   พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์   22 พ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ร่างขอบเขตของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองคลัง   22 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ร่างขอบเขตของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด   22 พ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่คำมี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณที่ทำการ อบต. แม่คำมี และศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต. แม่คำมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่คำมี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งโฮ้ง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562   22 พ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหมืองหม้อ   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองค่า หมู่ 6 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   22 พ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศราคากลางรางส่งน้ำ คสล. หมู่ 1 จากคลองชลประทาน ถึงที่นานางไป่ ใจสุบรรณ์   22 พ.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1734/td>