หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
สอบถามตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  219 0 14 ก.ค. 2561
ไม่ทราบว่ารับโอน ย้ายบ้างหรือปล่าวครับ  2485 16 25 ก.ย. 2560
รับสมัครนิสิต นักศึกษามาฝึกงานในอบต.แม่คำมี  636 0 10 ก.ค. 2558
อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง  1382 6 19 มิ.ย. 2558
น้ำประปาบ้านปงเจริญ  1626 11 12 ก.พ. 2557
หัวหน้าสำนักปลัด......คนสวย  1091 1 1 พ.ย. 2556
  (1)